Kestävä kehitys muuttaa maailmaa

Yhä useammat yritykset vaativat itseltään ja myös sidosryhmiltään aktiivisia toimia kestävän kehityksen edistämiseen. Suuret yritykset joutuvat raportoimaan kestävyydestään vuoden 2024 alusta alkaen ja kestävyysraportointidirektiivi tulee koskemaan kaikkia EU-alueella toimivia yli 250 työntekijää työllistäviä kirjanpitovelvollisia sekä julkisesti listattuja PK-yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 Milj.€.

Vihreän kehityksen ohjelma koostuu direktiiveistä ja asetuksista, jotka ohjaavat valtioiden ja yritysten toimintaa EU-alueella Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Yksi ajankohtaisimmista vihreän kehityksen ohjelman osista on EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), joka astuu voimaan vaiheittain tulevina vuosina. Direktiivin mukaan raportointia tulee tehdä yhdenmukaisten eurooppalaisten raportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Standardien tavoitteena on yhdenmukaistaa yritysten raportointia ja parantaa niiden vertailukelpoisuutta keskenään sekä varmistaa kestävän rahoituksen edellyttämien tietojen saatavuus.

HOLVIA osaltaan haluaa toimia vastuullisesti ja tukea omalla aktiivisuudellaan asiakkaitaan sekä sidosryhmiä. Olemme jo yhteistyössä asiakkaidemme kanssa raportoineet oman toimintamme aiheuttamista ympäristövaikutuksista lopputuotteisiin.

Pyrimme aina löytämään verkostostamme parhaat ja tehokkaimmat toimijat asiakkaidemme tarpeisiin mutta samalla arvioimaan ja dokumentoimaan ympäristön kuormittamisen niin oman kuin toimitusketjumme osalta. Kestävyystyö on vasta alussa mutta aktiivisuudella, yhteistyöllä, sitkeydellä ja sinnikkyydellä saavutamme puhtaamman tulevaisuuden!